Rozbudowa baz klienta

Wykorzystując informacje zawarte w bazie danych Panorama Firm jesteśmy w stanie uzupełniać brakujące dane o firmach  z baz danych naszych klientów.

Najczęściej uzupełnianymi danymi są:

  • telefony
  • adresy e-mail
  • określenie branży działalności lub PKD
  • numery rejestrowe (NIP, REGON, KRS)
  • zatrudnienie
  • roczne obroty
  • Osoby decyzyjne
  • itp.

Porównaj swoją bazę z naszymi danymi i uzupełnij. Proces ten ma znaczący wpływ na segmentację  klientów oraz ostatecznie na poziom sprzedaży.

Segmentacja baz danych to podział informacji według ściśle określonych kryteriów. Działanie służy optymalizacji całego systemu danych.

Efektem procesu segmentacji jest powstanie grup i podgrup, do których przyporządkowane zostają informacje o kliencie. Segmentacja ułatwia ich późniejszą analizę. Jest najważniejszym działaniem poprzedzającym operację generalizacji.

Stopień złożoności segmentacji uzależniony jest od potrzeb klienta. Liczba podzespołów powinna być wystarczająco duża, by jak najbardziej dostosować ofertę do różnorodnej grupy kontrahentów.

Dzięki naszym i Twoim danym możemy stworzyć odpowiednie segmenty na podstawie nawet  100 różnych cech, charakteryzujących dany segment. Przykładem są segmenty dotyczące wielkości firmy „ Soho” „Sme”,  „Corpo”, które mogą być definiowane w bardzo różnych sposób, inaczej w branży telekomunikacyjnej, a inaczej dla branży finansowej.

Nasi profesjonalni konsultanci z pewnością pomogą Ci we wszelkich działaniach z zakresu segmentacji.