Rozbudowa baz klienta

Rozbudowa baz klienta polega na uzupełnieniu i rozszerzeniu zawartych w nich danych o nowe informacje znajdujące się w bazie Panoramy Firm. Proces ten ma znaczący wpływ na segmentację klientów, a w dłuższej perspektywie na poziom sprzedaży. Umożliwia bowiem przeprowadzanie dogłębnych i szybkich analiz, których wnioski ułatwiają podejmowanie strategicznych decyzji i tworzenie dobrze targetowanych kampanii marketingowych.

Bazy rozbudowywane są m.in. o dane takie jak:

  • numery telefonów,
  • adresy e-mail,
  • branżę działalności lub PKD,
  • numery rejestrowe (NIP, REGON, KRS),
  • zatrudnienie,
  • roczne obroty,
  • dane osób decyzyjnych.

Dzięki naszym i Państwa danym z CRM możemy stworzyć rozbudowane bazy informacji na temat klientów indywidualnych oraz firm i instytucji. Uzupełnianie rekordów może odbywać się np. po numerze telefonu, NIP lub danych tekstowych. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.