Geomarketing

Geomarketing, inaczej marketing terytorialny, to sposób zarządzania danymi za pomocą Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Stanowi narzędzie umożliwiające stworzenie niezawodnej strategii rozwoju biznesu. Pozwala na wizualizację danych na mapie i prowadzenie analiz przestrzennych, dotyczących m.in. obecnych i potencjalnych klientów, konkurencji oraz własnych punktów sprzedaży i obsługi. Pomaga w optymalizacji sieci dystrybucji oraz planowaniu kampanii marketingowych i sprzedażowych.

Kontekst geograficzny i integracja danych na mapie umożliwiają także:

  • planowanie mediów,
  • analizę penetracji rynku,
  • planowanie lokalizacji nowych placówek firmy,
  • analizę zasięgu usług,
  • dostrzeżenie tzw. white-spots sieci dystrybucji – poprzez porównanie zasięgu sieci własnej z siecią konkurencji.
  • budowę obszarów sprzedaży.

Analizy geomarketingowe mogą Państwo prowadzić m.in. na podstawie baz danych Panoramy Firm, zawierających informacje na temat demografii czy rodzaju placówek działających na wyznaczonym obszarze. Przy ich tworzeniu warto uwzględnić także informacje dotyczące sieci drogowej i natężenia ruchu. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.