Analiza grupy docelowej – określenie siły nabywczej

Przestrzenna analiza grupy docelowej prowadzona jest na podstawie mapy potencjału regionalnego, która uwzględnia podział przestrzeni geograficznej na jednostki terytorialne i liczebność grupy docelowej w regionie. Jej wynikiem jest określenie siły nabywczej zlokalizowanych na danym obszarze odbiorców, co umożliwia planowanie precyzyjnych kampanii marketingowych i dystrybucyjnych. Organizacja akcji promocyjnej w regionie o największym potencjale pozwala automatycznie ograniczyć koszty firmy i zaoszczędzić czas przeznaczany na próby dotarcia z ofertą do niezainteresowanych nią klientów.

Korzystając z pomocy konsultantów Panoramy Firm oraz z naszej bazy danych, mogą być Państwo pewni, że podejmowane działania marketingowe będą zmierzać w odpowiednim kierunku. Przestrzenna analiza odbiorców jest szczególnie istotna w przypadku firm o zasięgu ogólnopolskim, z oddziałami i przedstawicielami handlowymi zlokalizowanymi w różnych regionach kraju. Pozwala bowiem nie tylko dobrze targetować kampanie marketingowe, ale i lepiej obsługiwać klientów, co przekłada się na budowanie z nimi długotrwałych relacji opartych na lojalności. Z racji, że analiza przestrzenna grupy docelowej idzie w parze z analizą konkurencji, daje spore szanse na przejęcie jej odbiorców.