Voice mailing

Voice mailing to skuteczna forma promocji bazująca na działaniach marketingu bezpośredniego. Polega na automatycznym przesyłaniu uprzednio przygotowanego komunikatu głosowego do ściśle określonej grupy odbiorców.  

Voice mailing działa zarówno w strefie telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych. Komunikaty głosowe realizowane za pośrednictwem telefonów komórkowych niekiedy  wzmacniane są dodatkową kampanią SMS. Wiadomość tekstowa zostaje przesłana do odbiorcy w momencie zakończenia komunikatu głosowego.

Nagrania używane w działaniach voice mailingu przygotowywane są z pomocą profesjonalnego lektora.

Voice mailing – głos na TAK:

  • Duża skuteczność w dotarciu do odbiorców
  • Redukcja kosztów związanych z kontaktem z klientem
  • Skrócenie czasu kampanii – treści rozsyłane są do odbiorców w tym samym czasie
  • Możliwość analizy kampanii, oceny jej skuteczności