Bazy do voice mailingu

Bazy do voice mailingu składają się zarówno z numerów telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych. Umożliwiają automatyczne przesyłanie uprzednio przygotowanego komunikatu głosowego do ściśle określonej grupy odbiorców, co znacząco skraca czas przeznaczany na realizację kampanii. Odpowiednio wyselekcjonowane, zapewniają dużą skuteczność w dotarciu do odbiorców faktycznie zainteresowanych daną ofertą. Dzięki procesom takim jak standaryzacja i deduplikacja, które usuwają błędne i powtarzające się rekordy z bazy, redukują koszty kontaktu z klientem. Ponadto dają możliwość analizy kampanii i oceny jej skuteczności.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do systematycznie aktualizowanej i posegmentowanej bazy do voice mailingu, zapraszamy do kontaktu. Selekcji rekordów dokonujemy na podstawie określonej przez Państwa grupy docelowej, co zwiększa szansę na dotarcie z głosowym komunikatem do klientów faktycznie nim zainteresowanych.

Jak działa voice mailing?

Voice mailing to skuteczna forma promocji bazująca na działaniach marketingu bezpośredniego. Polega na automatycznym przesyłaniu uprzednio przygotowanego komunikatu głosowego do ściśle określonej grupy odbiorców. Nagrania używane w tego typu kampaniach tworzone są z pomocą profesjonalnego lektora. Mogą informować o ofercie, przypominać o nadchodzących promocjach bądź zapraszać na wydarzenia. Ponadto mailing głosowy może być też uzupełnieniem innej akcji marketingowej. Realizowany za pośrednictwem telefonów komórkowych, wzmacniany jest niekiedy dodatkową kampanią SMS. Wiadomość tekstowa zostaje wtedy przesłana do odbiorcy w momencie zakończenia komunikatu głosowego.