Czyszczenie baz klienta

Polega na porównaniu baz danych klientów z naszymi bazami danych i określeniu, które z rekordów znajdujących się w bazie klienta są rekordami nieaktywnymi. Jako rekordy nieaktywne rozumiemy np.: likwidacja rejestrowa firmy, zmiana adresu, zwrot pocztowy, błędne telefony, błędne maile.

Dzięki tej usłudze nasi klienci:

  • Znacznie redukują koszty akcji mailingowych i telemarketingowych
  • Zwiększają efektywności działań marketingowych
  • Utrzymują aktualność własnej bazy danych