Planowanie sprzedaży i dystrybucji

Geomarketing to wykorzystywanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) do prowadzenia analiz, które wspomagają decyzje marketingowe i sprzedażowe. To narzędzie umożliwiające stworzenie niezawodnej strategii rozwoju biznesu.

Kontekst geograficzny i integracja danych na mapie umożliwiają:

  • Analizę grupy docelowej
  • Planowanie mediów
  • Analizę penetracji
  • Planowanie lokalizacji i analizę zasięgu
  • Analizę konkurencji
  • Budowę obszarów sprzedaży

Wykorzystanie geomarketingu pozwala zobaczyć na mapie oraz przeanalizować liczbę klientów i punktów sprzedaży. Stwarza możliwości dostrzeżenia white – spots sieci dystrybucji oraz rozmieszczenie konkurencji. Prezentuje obszar zasięgu firmy, a także umożliwia analizę ilości kontrahentów w danej lokalizacji.

Z pomocą specjalistów Panorama Firm, poznasz nieznane dotąd kierunki Twojego rozwoju.

Zaznacz bazę danych Panorama Firm na mapie swojego biznesu.