Planowanie sprzedaży i dystrybucji

Planowanie sprzedaży i dystrybucji powinno rozpocząć się od poznania i określenia strategicznych celów firmy. Chcąc to zrobić, należy zebrać jak najwięcej informacji dotyczących zarówno własnego przedsiębiorstwa, jak i jego otoczenia. Pozwala to na przeprowadzenie dogłębnej analizy rynku, w tym analizy SWOT, określającej mocne i słabe strony firmy oraz szanse i zagrożenia wynikające z czynników zewnętrznych. Tworzenie planu marketingowego powinno opierać się na wyselekcjonowanej i posegmentowanej bazie danych, którą dodatkowo można zwizualizować na mapie.

Kontekst geograficzny ułatwia bowiem:

  • analizę obecnych i potencjalnych klientów,
  • analizę penetracji rynku,
  • analizę sieci dystrybucji,
  • analizę konkurencji.

Wykorzystanie geomarketingu pozwala zwizualizować stosunek liczby klientów do liczby punktów sprzedaży w danym regionie. Stwarza możliwość dostrzeżenia tzw. white–spots, czyli białych plam sieci dystrybucji, poprzez porównanie zasięgu oddziałów własnych z oddziałami konkurencji. Pomaga też przy podjęciu decyzji dotyczącej otwarcia nowych punktów sprzedaży i pozwala na optymalizację dostaw.

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania naszej z pomocy przy planowaniu sprzedaży i dystrybucji. Z pomocą specjalistów Panorama Firm, poznają Państwo nieznane dotąd kierunki rozwoju. Nasze bazy danych są kompatybilne z mapą i zawierają informacje na temat ponad 3,2 mln firm. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu.