Geokodowanie adresów

Geokodowanie adresów to operacja polegająca na dopisaniu do danych z bazy współrzędnych geograficznych (X – długość, Y – szerokość) i naniesieniu ich w postaci punktów na mapę. Umożliwia przestrzenne lokalizowanie klientów, oddziałów, handlowców i konkurencji. Pozwana na wykonywanie analiz marketingowych w czasie rzeczywistym i ułatwia podejmowanie decyzji strategicznych, takich jak np. otworzenie nowej placówki firmy na danym obszarze. Usprawnia też zarządzanie aktualnymi punktami sprzedaży i obsługi. Ponadto pozwala zoptymalizować dystrybucję towarów i zaplanować skuteczne kampanie reklamowe.

Geokodowanie adresów obejmuje:

  • kody pocztowe,
  • nazwy miast,
  • nazwy ulic,
  • numery budynków.

Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu nasza firma jest w stanie zgeokodować dowolny zbiór adresów zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym, wykrywając przy tym błędy w rekordach oraz uzupełniając występujące w nich braki. Cały proces przeprowadzany jest z uwzględnieniem Państwa indywidualnych potrzeb i wytycznych. Dzięki danym z bazy Panoramy Firm zobaczą Państwo na mapie rozmieszczenie nie tylko obecnych, ale i potencjalnych klientów. Dostrzegą Państwo także miejsca o dużym potencjale sprzedażowym. Z naszą pomocą podjęcie skutecznych działań marketingowych stanie się łatwe. Serdecznie zapraszamy do współpracy.