Geokodowanie adresów

Informacje teleadresowe klientów zawarte w bazie danych mogą ulec wizualizacji na mapie podczas procesu geokodowania adresów. Operacja polega na modyfikacji danych na współrzędne geograficzne i naniesienie ich w postaci punktów na mapę.

Standardowa baza danych zamienia się w mapę, na której zawarte są wszystkie adresy, istniejące dotychczas w postaci informacji tekstowych. Umożliwia przestrzenne lokalizowanie klientów, oddziałów, handlowców i konkurencji.

Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu nasza firma jest w stanie zgeokodować dowolny zbiór adresów zarówno na poziomie podstawowym , jak i zaawansowanym. Od map miejscowości, kodów pocztowych po adresowe plany miast. Wszystko zgodnie z Twoimi potrzebami i wytycznymi. Dzięki danym z bazy Panorama Firm zobaczysz rozmieszczenie klientów, konkurencji, swoich placówek i miejsc, w których możesz rozpocząć działania sprzedażowe.

Należy pamiętać, iż Geokodowanie adresów ułatwia podejmowanie istotnych decyzji strategicznych.