Controling POS

Controlling POS umożliwia monitorowanie oraz analizowanie danych zawartych na mapach.

Ranking punktów sprzedaży – obliczanie obszaru zasięgu i przypisanie informacji w procesie przetwarzania danych mapowych. Umożliwia porównanie ze sobą poszczególnych lokalizacji. Informacje te stanowią ważny element podczas planowania działań ekspansyjnych. Prezentowane są w postaci raportów składających się z mapy i tabeli.

Controlling POS daje możliwość otrzymania w krótkim czasie dostępu do najważniejszych faktów związanych z danym obszarem zasięgu:

  • Liczba gospodarstw domowych
  • Liczba mieszkańców
  • Liczba zatrudnionych
  • Liczba placówek konkurencji
  • Potencjał nabywczy mieszkańców
  • Struktura wiekowa w danych obszarze
  • Liczba generatorów ruchu

Dostęp do danych sprzyja optymalizacji dostępności produktów i akcji marketingowych, dopasowaniu ich do grupy docelowej – Category Management.

Baza danych Panorama Firm oraz działania z dziedziny geomarketingu pozwolą poznać odległość, czas dojścia pieszo lub czas dojazdu klientów do Twoich punktów sprzedaży.