Analiza konkurencji

Geokodowanie pozwala zlokalizować na mapie nie tylko kontrahentów, oddziały i punkty sprzedaży, należące do firmy, ale także konkurencję w danym regionie. Mapa daje możliwość  monitorowania obecnych punktów sprzedażowych, należących do firm z tej samej lub pokrewnej branży. Prezentuje nasycenie i zasięg konkurencji. Pokazuje również stosunek przestrzenny między wpływami danej firmy i instytucjami działającymi na tym samym rynku.

Analiza konkurencji jest narzędziem niezbędnym przy planowaniu strategii marketingowej i sprzedażowej. Umożliwia określenie potencjału firmy w danym regionie na tle aktywności konkurencji. Jest wskazówką w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju działalności i otwarcia kolejnych placówek.

Baza danych Panorama Firm pomoże w określeniu wpływów konkurencji i Twojego potencjału. Wspomoże wszelkie działania marketingowe i sprzedażowe. Przyczyni się do zwiększenia świadomości biznesowej.