Geoanaliza konkurencji

Geoanaliza konkurencji daje możliwość monitorowania obecnych punktów sprzedażowych na mapie, należących do firm z tej samej lub pokrewnej branży. Prezentuje ich zasięg i nasycenie. Pokazuje również stosunek przestrzenny między wpływami danej firmy i instytucjami działającymi na tym samym rynku. Geomarketingowa analiza konkurencji jest narzędziem niezbędnym przy planowaniu strategii promocyjnej i sprzedażowej. Umożliwia określenie potencjału firmy w danym regionie na tle aktywności innych uczestników rynku i jest wskazówką przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju działalności i otwarcia kolejnych placówek. Daje też realne szanse na poszerzenie grupy odbiorców.

Oprócz sieci dystrybucji analiza konkurencji powinna uwzględniać też jej:

  • ceny produktów i usług,
  • sposób zdobywania nowych klientów,
  • rodzaj kampanii reklamowych i sprzedażowych,
  • mocne i słabe obszary działalności.

W określeniu wpływów i potencjału obecnej i przyszłej konkurencji w regionie pomoże Państwu wyselekcjonowana baza Panoramy Firm. Geokodujemy dane teleadresowe, jakościowe i ilościowe, na podstawie których mogą Państwo planować skuteczne kampanie marketingowe. Zapraszamy do współpracy.