Najczęściej zadawane pytania (FAQ)


Jeżeli chcesz otrzymać bazę danych Panorama Firm należy:

Podczas kontaktu telefonicznego bądź mailowego można określić grupę docelową, która pozwoli na wygenerowanie bazy danych, a podczas określania selektu bazy dobrze scharakteryzować bazę kryteriami np. takimi jak: rejon geograficzny, zatrudnienie, branża itd.

Specjalista ds. baz danych odpowiedzialny za Państwa obsługę skontaktuję się i doprecyzuje kryteria wyboru bazy danych. Jeżeli obydwie strony zaakceptują ilości i wycenę bazy przesyłana jest umowa do akceptacji. Po przesłaniu zaakceptowanej umowy w ciągu 3 dni roboczych baza jest przekazana w dowolnej formie wybranej przez Klienta

Baza danych stanowiąca przedmiot umowy może być przekazana w dowolnej formie pliku – np.:  Excel, Access, plik tekstowy txt, csv lub inny dogodnej formie dla Klienta.

Istnieje również możliwość przekazania baz przy pomocy protokołu FTP – File Transfer Protocol.

W ciągu 5 dni roboczych po przekazaniu bazy danych jest wystawiana faktura z 14 dniowym terminem płatności.


Cena bazy jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta. Koszt bazy kształtuje się w zależności od liczby rekordów oraz ich zawartości. Im większa ilość rekordów w bazie tym mniejsza jest cena jednostkowa rekordu. Innym czynnikiem wpływającym na cenę jest sposób wykorzystania bazy (jednokrotny, wielokrotny, licencja) czyli w ilu kampaniach marketingowych baza będzie wykorzystywana.


Wykonanie wysyłki ofert drogą elektroniczną podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawach:

 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawą z dnia 16 lipca 2005 r. Prawo telekomunikacyjne,
 • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Żeby wysyłka mogła zostać wykonana konieczne jest spełnienie wskazanych w nich wymogów formalnych m.in. należy pozyskać stosowną zgodę, dopełnić obowiązek informacyjny, dokonać rejestracji bazy w GIODO, itp.

Kryteria wyboru bazy danych panorama Firm jest bardzo szeroki i dostosowywany do potrzeb indywidualnego klienta. Chcesz wiedzieć więcej, kliknij i sprawdź najczęściej wymieniane kryteria.

Licencja na jednokrotne udostępnienie bazy danych pozwala na przeprowadzenie jednorazowej kampanii marketingowej. Licencja na wielokrotne udostępnienie bazy danych (na okres 365 dni) umożliwia nielimitowaną ilość kontaktów/akcji marketingowych w obrębie danego zbioru bazy danych w okresie 1 roku. Istnieją również licencje niestandardowe przygotowywane na indywidualne zamówienie i dostosowane do potrzeb Klientów.

W udostępnionej bazie danych zawarte są rekordy kontrolne, które zawierają dane firm odpowiadających kryteriom wyboru bazy. Wspomniane firmy współpracując z Panorama Firm przekazują informacje o dostarczanych ofertach oraz kontaktach telefonicznych.

Baza, która jest udostępniana na wyszukiwarce panoramafirm.pl nie są edytowalne. W związku z tym niemożliwa jest korespondencja seryjna lub szeroko zakrojona akcja telemarketingowa z użyciem danych w takim formacie.

Dane zamieszczone na stronie panoramafirm.pl oraz aplikacjach mobilnych nie zawierają wielu danych – kliknij, żeby zobaczyć jakie informacje mamy w naszej bazie danych

Dostępne pod linkiem kategorie mogą być bardzo pomocne zarówno przy doborze bazy jak i jej wykorzystaniu w akcjach sprzedażowych lub marketingowych. Poza tym najważniejszy jest optymalny wybór firm spośród naszej całej bazy. Doświadczeni specjaliści z przyjemnością pomogą Państwu w optymalnym doborze kryteriów, co znacznie może wpłynąć na opłacalność i skuteczność akcji marketingowych i sprzedażowych.

Baza danych udostępniania jest jako:

 1. Etykiety samoprzylepne (na specjalnym papierze zostaną wydrukowane firmy wraz z danymi adresowymi. Po takim przygotowaniu należy jedynie nakleić etykietę na kopertę i korespondencja gotowa)
 2. Excel
 3. Access
 4. Plik tekstowy
 5. Inny dogodny dla Klienta.

Istnieje również możliwość przekazania baz przy pomocy protokołu FTP.

Panorama Firm gwarantuje aktualność danych zawartych w bazie danych Panorama Firm na poziomie 95%. Gwarancja obejmuje dane adresowe, telefoniczne, faksowe oraz mailowe.

SMB to inaczej Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. Misją SMB jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi marketingu bezpośredniego w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej. SMB jest najważniejszą organizacją w Polsce opiniującą projekty ustaw dotyczące naszego środowiska oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych w Kodeksie Etycznym SMB. Panorama Firm jest członkiem SMB. Chcesz wiedzieć więcej o SMB – kliknij.

Baza firm nowozarejestrowanych jest to zbór firm odznaczającym się dużym potencjałem zakupowym. Firmy te dopiero zaczęły działalność w związku z tym mają duże potrzeby skorzystania z różnego typu usług lub produktów np.: bankowych, telekomunikacyjnych, sprzętu biurowego, specjalistycznego doradztwa w zakresie prowadzonej działalności i wiele innych.

Największym źródłem pochodzenia bazy firm nowozarejestrowanych jest REGON. Największe korzyści płynące z udostępnienia bazy firm nowozarejestrowanych od

Tryb dodawania danych jest comiesięczny i obejmuje ponad 25 000 nowopowstałych firm – kliknij.

Chcesz wiedzieć więcej na temat – Baza firm nowozarejestrowanych – kliknij

Dostępne stanowiska osób kontaktowych są następujące:

 • Właściciel,
 • Współwłaściciel,
 • Dyrektor,
 • Prezes,
 • Prokurent,
 • Członek zarządu,
 • Wójt,
 • Komendant,
 • Rektor
 • Geokody to współrzędne X,Y przypisane do każdego rekordu w bazie. Współrzędne pozwalają na szerokie użycie bazy w produktach interaktywnych np.: mapy elektroniczne, telefonia mobilna oraz różnego typu rozwiązania logistyczne dla firm i konsumentów.

  Deduplikacja (inaczej zwana reduplikacją lub dedubletacją) jest to proces eliminacji z bazy danych rekordów równoważnych, jednak niekoniecznie identycznych. Stosowana jest do łączenia dwóch niezależnych zbiorów danych w celu uzyskania zintegrowanej bazy bez powtarzających się informacji. Innym zastosowaniem deduplikacji jest pomijanie w bazie rekordów, które powielają informacje zawarte już w innych rekordach. Możemy jednak, usuwając powtarzające się rekordy, zachować jednocześnie dane, które wcześniej były rozproszone.

  Proces deduplikacji składa się z kilku podstawowych faz:

  Optymalne wyniki deduplikacji uzyskuje się, łącząc ten proces z czyszczeniem baz danych – chcesz wiedzieć o procesie deduplikacji więcej – kliknij.

  Baza adresowa to idealne narzędzie dla wszystkich tych, którzy mają lub właśnie budują własne bazy danych firm. Pozwala na zbudowanie własnej bazy i wprowadzenie w posiadanych zbiorach danych jednolitego i czytelnego zapisu adresu, wyeliminowanie dubli z bazy, uzyskanie dużo lepszych rezultatów deduplikacji, a także zminimalizowanie zwrotów pocztowych.

  Polecana jest wszystkim tym, którzy w swoich działach marketingowych chcą korzystać z najbardziej aktualnych informacji. Jakość bazy decyduje o sukcesie Twoich działań z zakresu marketingu bezpośredniego. Baza adresowa zbudowana jest w oparciu o uchwały Urzędów Miast i Gmin oraz Dzienników Ustaw.

  Zawiera jedyny w swoim rodzaju, unikalny i pełny zbiór wszystkich adresów w Polsce. Z kolei słownik miejscowości zawiera spis wszystkich unikalnych nazw miejscowości i wsi.

  Korzyści z zastosowania bazy firm zlikwidowanych to przede wszystkim:

  • Redukcja kosztów akcji mailingowych, e-mailingowych i telemarketingowych, gdyż nie wysyłasz swojej oferty do nieistniejących podmiotów gospodarczych, a dzięki temu zwiększasz efektywność swoich działań marketingowych.
  • Utrzymanie aktualności własnych baz mniejszym kosztem.

  Tak, o ile mówimy o danych osobowych:

  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • osób fizycznych reprezentujących spółki prawa handlowego i inne jednostki organizacyjne
  • dane kontaktowe odnoszące się do osób fizycznych

  Tak. Udostępnianie danych firm i instytucji zawartych w bazie danych Panorama Firm reguluje ustawa o ochronie danych osobowych. Po spełnieniu wskazanych w niej wymogach WeNet Sp. z o.o. ma prawo udostępniać ww. informacje.

  Baz danych Panorama Firm to:

  • Najwyższą jakość i aktualność danych – ponad 600-osobowy zespół codziennie
  • Weryfikuje zawarte w bazie dane co pozwala wygenerować ponad 10 mln kontaktów i zmian rocznie!,
  • Wystandaryzowany zapis danych – Panorama Firm jest uprawniona do nadawania
  • Certyfikatów jakości baz adresowych w imieniu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego,
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru grupy docelowej,
  • Bardzo szeroki zakres informacji zarówno na poziomie rekordu jak i całego zbioru bazy danych,
  • Unikalne produkty takie jak: baza firm zlikwidowanych, baza firm nowopowstałych,
  • Bazy adresowe oraz słowniki miast i ulic w Polsce, kompleksowa obsługa usługi mailingowej oraz e-milingowej,
  • Szeroki zakres kryteriów wyboru firm,
  • Elastyczność w zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów

  Opcja dodatkowa to informacja poszerzająca dane adresowe firmy o np. takie informacje, jak: NIP, osoba kontaktowa, obroty firmy, itd.

  Rekord jest to jeden wiersz z bazy danych zawierający informacje na temat jednej firmy.

  Są to dane częściowe w bazie umożliwiające porównanie baz (deduplikację). Przykładowy Matchcode to : nazwa firma – pierwszych 20 znaków, NIP, telefon – 6 pierwszych cyfr, nazwa ulicy – pełna informacja, kod pocztowy.

  Nie trać więcej czasu!

  Podpowiemy ci jakie rozwiązania dobrać abyś docierał do odpowiednich osób decyzyjnych.

  Chcę się skonsultować