Najczęściej zadawane pytania (FAQ)


Co powinienem zrobić, aby otrzymać bazę danych Panorama Firm?

W jaki sposób wyliczamy cenę bazy?

Czy można wykonać wysyłkę ofert pocztą elektroniczną na podstawie udostępnionej Panorama Firm? Jak to się ma do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną?

Jakie są kryteria wyboru bazy danych?

Co to znaczy udostępnienie jednokrotne lub wielokrotne? Jaka jest między nimi różnica?

W jaki sposób kontrolujecie jednokrotne udostępnienie bazy danych?

Czym się różni baza, którą udostępniacie od bazy dostępnej w wyszukiwarce panoramafirm.pl lub w aplikacjach mobilnych?

W jakiej formie udostępniacie bazę danych?

Jaką gwarancję aktualności danych dajecie na informacje: telefon, adres, mail, oraz fax?

Co to jest SMB?

Jakie korzyści daje udostępnienie bazy firm nowozarejestrowanych?

Czym różni się baza firm nowozarejestrowanych od bazy REGON?

Z jaką częstotliwością dodawane nowe firmy do bazy firm nowozarejestrowanych?

Jakie są dostępne stanowiska osób przypisanych do bazy Panorama Firm?

Geokody – co to jest i w jaki sposób można je wykorzystać?

W jaki sposób aktualizujecie bazę danych?

Deduplikacja, reduplikacja, dedubletacja – co to jest i do czego służy?

Jak wykorzystać bazę adresową oraz słowniki miast i ulic?

Jak wykorzystać bazę firm zlikwidowanych?

Czy ustawa o ochronie danych osobowych odnosi się do bazy Panorama Firm?

Czy Panorama Firm ma prawo udostępniać dane wszystkich firm i instytucji?

Co odróżnia bazę Panorama Firm od baz danych konkurencji?

Co to jest opcja dodatkowa?

Co to jest rekord?

Co to jest Matchcode?


^ do góry

Co powinienem zrobić, aby otrzymać bazę danych Panorama Firm?

Jeżeli chcesz otrzymać bazę danych Panorama Firm należy:

 • skontaktować się z działem udostępniania bazy danych w Panorama Firm Sp. z o.o. uzupełniając formularz na stronie baza.panoramafirm.pf.com.pl
 • lub zadzwonić pod numer +48 22 289 25 07
 • lub napisać maila określając swoje potrzeby na adres: baza@pf.pl

Podczas kontaktu telefonicznego bądź mailowego można określić grupę docelową, która pozwoli na wygenerowanie bazy danych, a podczas określania selektu bazy dobrze scharakteryzować bazę kryteriami np. takimi jak: rejon geograficzny, zatrudnienie, branża itd.

Specjalista ds. baz danych odpowiedzialny za Państwa obsługę skontaktuję się i doprecyzuje kryteria wyboru bazy danych. Jeżeli obydwie strony zaakceptują ilości i wycenę bazy przesyłana jest umowa do akceptacji. Po przesłaniu zaakceptowanej umowy w ciągu 3 dni roboczych baza jest przekazana w dowolnej formie wybranej przez Klienta

Baza danych stanowiąca przedmiot umowy może być przekazana w dowolnej formie pliku – np.:  Excel, Access, plik tekstowy txt, csv lub inny dogodnej formie dla Klienta.

Istnieje również możliwość przekazania baz przy pomocy protokołu FTP – File Transfer Protocol
W ciągu 5 dni roboczych po przekazaniu bazy danych jest wystawiana faktura z 14 dniowym terminem płatności.

^ do góry

W jaki sposób wyliczamy cenę bazy?

Cena bazy jest ustalana indywidualnie dla każdego klienta. Koszt bazy kształtuje się w zależności od liczby rekordów oraz ich zawartości. Im większa ilość rekordów w bazie tym mniejsza jest cena jednostkowa rekordu. Innym czynnikiem wpływającym na cenę jest sposób wykorzystania bazy (jednokrotny, wielokrotny, licencja) czyli w ilu kampaniach marketingowych baza będzie wykorzystywana.

^ do góry

Czy można wykonać wysyłkę ofert pocztą elektroniczną na podstawie udostępnionej bazy Panorama Firm? Jak to się ma do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną?

Wykonanie wysyłki ofert drogą elektroniczną podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawach:

 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawą z dnia 16 lipca 2005 r. Prawo telekomunikacyjne,
 • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Żeby wysyłka mogła zostać wykonana konieczne jest spełnienie wskazanych w nich wymogów formalnych m.in. należy pozyskać stosowną zgodę, dopełnić obowiązek informacyjny, dokonać rejestracji bazy w GIODO, itp.

^ do góry

Jakie są kryteria wyboru bazy danych?
Kryteria wyboru bazy danych panorama Firm jest bardzo szeroki i dostosowywany do potrzeb indywidualnego klienta. Chcesz wiedzieć więcej, kliknij i sprawdź najczęściej wymieniane kryteria.

^ do góry

Co to znaczy udostępnienie jednokrotne lub wielokrotne? Jaka jest między nimi różnica? W jaki sposób kontrolujecie jednokrotne udostępnienie bazy danych?

Licencja na jednokrotne udostępnienie bazy danych pozwala na przeprowadzenie jednorazowej kampanii marketingowej. Licencja na wielokrotne udostępnienie bazy danych (na okres 365 dni) umożliwia nielimitowaną ilość kontaktów/akcji marketingowych w obrębie danego zbioru bazy danych w okresie 1 roku. Istnieją również licencje niestandardowe przygotowywane na indywidualne zamówienie i dostosowane do potrzeb Klientów.

W udostępnionej bazie danych zawarte są rekordy kontrolne, które zawierają dane firm odpowiadających kryteriom wyboru bazy. Wspomniane firmy współpracując z Panorama Firm przekazują informacje o dostarczanych ofertach oraz kontaktach telefonicznych.

^ do góry

Czym się różni baza, którą udostępniacie od bazy dostępnej w wyszukiwarce panoramafirm.pl lub w aplikacjach mobilnych?

Baza, która jest udostępniana na wyszukiwarce panoramafirm.pl nie są edytowalne. W związku z tym niemożliwa jest korespondencja seryjna lub szeroko zakrojona akcja telemarketingowa z użyciem danych w takim formacie.
Dane zamieszczone na stronie panoramafirm.pl oraz aplikacjach mobilnych nie zawierają wielu danych – kliknij, żeby zobaczyć jakie informacje mamy w naszej bazie danych

Dostępne pod linkiem kategorie mogą być bardzo pomocne zarówno przy doborze bazy jak i jej wykorzystaniu w akcjach sprzedażowych lub marketingowych. Poza tym najważniejszy jest optymalny wybór firm spośród naszej całej bazy. Doświadczeni specjaliści z przyjemnością pomogą Państwu w optymalnym doborze kryteriów, co znacznie może wpłynąć na opłacalność i skuteczność akcji marketingowych i sprzedażowych.

^ do góry


W jakiej formie udostępniacie bazę danych?

Baza danych udostępniania jest jako:
a) Etykiety samoprzylepne (na specjalnym papierze zostaną wydrukowane firmy wraz z danymi adresowymi. Po takim przygotowaniu należy jedynie nakleić etykietę na kopertę i korespondencja gotowa )
b) Excel
c) Access
d) Plik tekstowy
e) inny dogodny dla Klienta.
Istnieje również możliwość przekazania baz przy pomocy protokołu FTP.

^ do góry

Jaką gwarancję aktualności danych dajecie na informacje: telefon, adres, mail, oraz fax?

Panorama Firm gwarantuje aktualność danych zawartych w bazie danych Panorama Firm na poziomie 95%. Gwarancja obejmuje dane adresowe, telefoniczne, faksowe oraz mailowe.

^ do góry

Co to jest SMB?

SMB to inaczej Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. Misją SMB jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi marketingu bezpośredniego w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej. SMB jest najważniejszą organizacją w Polsce opiniującą projekty ustaw dotyczące naszego środowiska oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych w Kodeksie Etycznym SMB. Panorama Firm jest członkiem SMB. Chcesz wiedzieć więcej o SMB – kliknij.

^ do góry

Jakie korzyści daje udostępnienie bazy firm nowozarejestrowanych? Czym różni się baza firm nowozarejestrowanych od bazy REGON? Z jaką częstotliwością dodawane są nowe firmy do bazy firm nowozarejestrowanych?

Baza firm nowozarejestrowanych jest to zbór firm odznaczającym się dużym potencjałem zakupowym. Firmy te dopiero zaczęły działalność w związku z tym mają duże potrzeby skorzystania z różnego typu usług lub produktów np.: bankowych, telekomunikacyjnych, sprzętu biurowego, specjalistycznego doradztwa w zakresie prowadzonej działalności i wiele innych.

Największym źródłem pochodzenia bazy firm nowozarejestrowanych jest REGON. Największe korzyści płynące z udostępnienia bazy firm nowozarejestrowanych od Panorama Firm to kompleksowa, profesjonalna i błyskawiczna obsługa. Atrakcyjna cena na rynku.

Tryb dodawania danych jest comiesięczny i obejmuje ponad 25 000 nowopowstałych firm – kliknij.
Chcesz wiedzieć więcej na temat – Baza firm nowozarejestrowanych – kliknij

^ do góry

Jakie są dostępne stanowiska osób przypisanych do bazy Panorama Firm?

Dostępne stanowiska osób kontaktowych są następujące:

Właściciel, Współwłaściciel, Dyrektor, Prezes, Prokurent, Członek zarządu, Wójt, Komendant, Rektor

^ do góry

Geokody – co to jest i w jaki sposób można je wykorzystać?

Geokody to współrzędne X,Y przypisane do każdego rekordu w bazie. Współrzędne pozwalają na szerokie użycie bazy w produktach interaktywnych np.: mapy elektroniczne, telefonia mobilna oraz różnego typu rozwiązania logistyczne dla firm i konsumentów.

^ do góry

W jaki sposób aktualizujecie bazę danych?

Baza danych Panorama Firm aktualizowana jest bezpośrednio u Klientów przez ponad 600 konsultantów, co pozwala wygenerować ponad 10 mln kontaktów i zmian rocznie!. Ponadto informacje zawarte w bazie danych weryfikowane są podczas dystrybucji kilku milionów katalogów Panorama Firm. Dane są również aktualizowane w ramach akcji mailingowych lub telemarketingowych. Klienci Panorama Firm Polska mogą dokonywać samoaktualizacji danych poprzez kontakt telefoniczny, faksowy, e-mail oraz w czasie wizyt w biurach Panorama Firm.

^ do góry

Deduplikacja, reduplikacja, dedubletacja – co to jest i do czego służy?

Deduplikacja (inaczej zwana reduplikacją lub dedubletacją) jest to proces eliminacji z bazy danych rekordów równoważnych, jednak niekoniecznie identycznych. Stosowana jest do łączenia dwóch niezależnych zbiorów danych w celu uzyskania zintegrowanej bazy bez powtarzających się informacji. Innym zastosowaniem deduplikacji jest pomijanie w bazie rekordów, które powielają informacje zawarte już w innych rekordach. Możemy jednak, usuwając powtarzające się rekordy, zachować jednocześnie dane, które wcześniej były rozproszone.

Proces deduplikacji składa się z kilku podstawowych faz:

Optymalne wyniki deduplikacji uzyskuje się, łącząc ten proces z czyszczeniem baz danych – chcesz wiedzieć o procesie deduplikacji więcej – kliknij.

^ do góry

Jak wykorzystać bazę adresową oraz słowniki miast i ulic?

Baza adresowa to idealne narzędzie dla wszystkich tych, którzy mają lub właśnie budują własne bazy danych firm. Pozwala na zbudowanie własnej bazy i wprowadzenie w posiadanych zbiorach danych jednolitego i czytelnego zapisu adresu, wyeliminowanie dubli z bazy, uzyskanie dużo lepszych rezultatów deduplikacji, a także zminimalizowanie zwrotów pocztowych.

Polecana jest wszystkim tym, którzy w swoich działach marketingowych chcą korzystać z najbardziej aktualnych informacji. Jakość bazy decyduje o sukcesie Twoich działań z zakresu marketingu bezpośredniego. Baza adresowa zbudowana jest w oparciu o uchwały Urzędów Miast i Gmin oraz Dzienników Ustaw.

Zawiera jedyny w swoim rodzaju, unikalny i pełny zbiór wszystkich adresów w Polsce. Z kolei słownik miejscowości zawiera spis wszystkich unikalnych nazw miejscowości i wsi.

^ do góry

Jak wykorzystać bazę firm zlikwidowanych?

Korzyści z zastosowania bazy firm zlikwidowanych to przede wszystkim:

 • Redukcja kosztów akcji mailingowych, e-mailingowych i telemarketingowych, gdyż nie wysyłasz swojej oferty do nieistniejących podmiotów gospodarczych, a dzięki temu zwiększasz efektywność swoich działań marketingowych.
 • Utrzymanie aktualności własnych baz mniejszym kosztem.

^ do góry

Czy ustawa o ochronie danych osobowych odnosi się do bazy Panorama Firm?

Tak, o ile mówimy o danych osobowych:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • osób fizycznych reprezentujących spółki prawa handlowego i inne jednostki organizacyjne
 • dane kontaktowe odnoszące się do osób fizycznych

^ do góry

Czy Panorama Firm ma prawo udostępniać dane wszystkich firm i instytucji?

Tak. Udostępnianie danych firm i instytucji zawartych w bazie danych Panorama Firm reguluje ustawa o ochronie danych osobowych. Po spełnieniu wskazanych w niej wymogach Panorama Firm Sp. z o.o. ma prawo udostępniać ww. informacje.

^ do góry

Co odróżnia bazę Panorama Firm od baz danych konkurencji?
Baz danych Panorama Firm to:

 • Najwyższą jakość i aktualność danych – ponad 600-osobowy zespół codziennie
 • Weryfikuje zawarte w bazie dane co pozwala wygenerować ponad 10 mln kontaktów i zmian rocznie!,
 • Wystandaryzowany zapis danych – Panorama Firm jest uprawniona do nadawania
 • Certyfikatów jakości baz adresowych w imieniu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego,
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru grupy docelowej,
 • Bardzo szeroki zakres informacji zarówno na poziomie rekordu jak i całego zbioru bazy danych,
 • Unikalne produkty takie jak: baza firm zlikwidowanych, baza firm nowopowstałych,
 • Bazy adresowe oraz słowniki miast i ulic w Polsce, kompleksowa obsługa usługi mailingowej oraz e-milingowej,
 • Szeroki zakres kryteriów wyboru firm,
 • Elastyczność w zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów

^ do góry

Co to jest opcja dodatkowa?

Opcja dodatkowa to informacja poszerzająca dane adresowe firmy o np. takie informacje, jak: NIP, osoba kontaktowa, obroty firmy, itd.

^ do góry

Co to jest rekord?

Rekord jest to jeden wiersz z bazy danych zawierający informacje na temat jednej firmy.

^ do góry

Co to jest Matchcode?

Są to dane częściowe w bazie umożliwiające porównanie baz (deduplikację). Przykładowy Matchcode to : nazwa firma – pierwszych 20 znaków, NIP, telefon – 6 pierwszych cyfr, nazwa ulicy – pełna informacja, kod pocztowy.

^ do góry

Nie trać więcej czasu!

Podpowiemy ci jakie rozwiązania dobrać abyś docierał do odpowiednich osób decyzyjnych.

Chcę się skonsultować