Baza operatorów telekomunikacyjnych

Baza operatorów telekomunikacyjnych Panoramy Firm to zbiór danych zawierający prefiksy numerów telefonów, pozwalające na przyporządkowanie danego numeru do konkretnego operatora telekomunikacyjnego. Dzięki opisanej operacji klient może bardzo szczegółowo dobrać grupę docelową, np. firmy posiadające telefony konkurencyjnego operatora. Bazy Panoramy Firm tworzone są na podstawie automatycznego sprawdzania ważności numerów w HLR, a więc w Rejestrze Abonamentów Macierzystych. Metoda ta umożliwia weryfikację poprawności i aktywności kontaktów w bazach telefonów komórkowych i stacjonarnych. Pozwala też uzyskać informacje na temat przeniesienia numeru do innej sieci GSM.

Dzięki uporządkowaniu danych w bazie operatorów telekomunikacyjnych zwiększa się efektywność przeprowadzanych akcji telemarketingowych. Pracownicy Call Center nie tracą bowiem czasu na wykonywanie połączeń na numery nieaktywne, a powiadomienia SMS nie są wysyłane do nieaktualnych kontaktów. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty jedno- lub wielokrotnego udostępniania bazy numerów telefonów Panoramy Firm. Dane w niej zawarte mogą stać się pomocnym elementem Państwa strategii i działań marketingowych.