Bazy do akcji sprzedażowych

Bazy do akcji sprzedażowych to precyzyjnie wyselekcjonowane i posegmentowane zbiory informacji, takich jak np.: dane personalne, kontaktowe czy adresowe klientów. Mogą dotyczyć zarówno osób indywidualnych, jak i firm czy instytucji. Umożliwiają realizację skutecznych akcji marketingowych i kampanii reklamowych, odpowiadających na potrzeby i preferencje zakupowe poszczególnych grup odbiorców. Profity płynące z ich wykorzystywania są wymierne i przedstawiają się w postaci coraz większych zysków firmy.

W bazie Panoramy Firm znajdą Państwo informacje na temat ponad 95% potencjalnych klientów na rynku. Najważniejsze atuty, które stanowią o jej niezawodności to:

  • wszechstronność,
  • kompletność,
  • aktualność.

W ramach naszych usług oferujemy Państwu jedno- lub wielokrotne udostępnianie bazy do akcji sprzedażowych – przekazujemy je w formacie xls obsługiwanym w programie Excel, w pliku tekstowym txt i csv lub poprzez program Access. Gwarantowana w umowie jakość danych odnosi się do ich legalności i aktualności. Zbieramy je dzięki stałej analizie rynku baz i zakupom rekordów z kilkudziesięciu źródeł. Oferujemy bazy szyte na miarę, a więc złożone ze zbiorów informacji dotyczących jedynie określonej przez klienta grupy docelowej. Pozwalają one na wysoką penetrację rynku, która przekłada się na realną szansę na wzmocnienie pozycji firmy na tle konkurencji oraz zintensyfikowanie sprzedaży produktów lub usług.