Data mining

Data mining to technika automatycznej analizy danych. Związane z nią działania mają na celu rozpoznawanie wzorców i zależności pomiędzy dużą ilością zmiennych w bazach. Data mining stosowana jest najczęściej w przypadku określenia prawdopodobieństwa zaistnienia danego zjawiska. Służy do sprawdzenia możliwości odejścia klienta lub szansy sprzedaży towarów i usług. Ponadto wykorzystywana jest także podczas segmentacji baz danych kontrahentów. Pozwala precyzyjnie monitorować interakcje i zależności występujące wewnątrz wielomilionowych rekordów Big Data.

Sukces data mining uzależniony jest od dwóch następujących czynników:

  • jakości danych (garbate In, garbate out),
  • wcześniejszej analizy danych, mającej na celu ich zrozumienie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z pomocy Panoramy Firm w zakresie procesu data mining. W ramach naszych usług udostępniamy bazy firm uwzględniające kryteria, takie jak np.: branża, obroty, zatrudnienie czy dane geograficzne. Po analizie danych określamy prawdopodobieństwo Państwa sukcesu.

Korzyści eksploracji Big Data

Eksploracja Big Data umożliwia nieustanne przetwarzanie nowych informacji na temat klientów. Gromadzone dane, uwzględniające m.in. ich potrzeby i typowe decyzje zakupowe, pozwalają na stworzenie dokładnych profili poszczególnych grup odbiorców. Ponadto dają też dużą możliwość kreowania konkretnych zachowań konsumenckich, przekładających się na zwiększenie sprzedaży. Analiza rynku na podstawie Big Data usprawnia procesy biznesowe w praktycznie każdym sektorze gospodarki i przyczynia się do osiągania przewagi nad konkurencją. Pozwala na tworzenie skuteczniejszych strategii marketingowych przy jednoczesnej redukcji kosztów i nakładów pracy.