Data mining

Data mining to technika automatycznej analizy danych. Związane z nią działania mają na celu rozpoznawanie wzorców i zależności pomiędzy dużą ilością zmiennych w bazach.

Data mining stosowana jest najczęściej w przypadku określenia prawdopodobieństwa zaistnienia danego zjawiska. Służy do sprawdzenia możliwości odejścia klienta lub szansy sprzedaży.

Ponadto technika drążenia danych wykorzystywana jest do klasyfikacji – segmentacji kontrahentów. Pozwala precyzyjnie monitorować interakcje i zależności występujące na przestrzeni wielomilionowych baz danych.

Sukces data mining uzależniony jest od dwóch czynników:

  • Jakości danych (garbate In, garbate out)
  • Wcześniejszej analizy danych, mającej na celu ich zrozumienie

Damy Ci bazę, a w niej dane niezbędne do analizy klienta:

  • Branża
  • Obroty
  • Zatrudnienie
  • Dane geograficzne

Po analizie danych (Data mining), określimy prawdopodobieństwo Twojego sukcesu.