Analiza klientów

Przekształcone w punkty, ulokowane na mapie informacje o kontrahentach, połączone są bezpośrednio z rekordem w bazie danych. Dzięki temu mogą ilustrować nie tylko dane teleadresowe, ale także dodatkowe wartości – sprzedaż, typ klienta. Tego typu analiza klientów pozwala monitorować i formować ich w grupy charakteryzujące się danymi wynikami, np. wygenerowanymi obrotami, typem zakupionego produktu, usługi, miejscem zakupu, otoczeniem demograficznym.

Analiza klientów wspomaga budowę strategii sprzedaży.

Geokodowanie rekordów związanych z kontrahentami daje szerokie spektrum możliwości. W przypadku wystąpienia dużej liczby klientów na małym obszarze przeprowadzana jest agregacja.  Agregacja danych to zliczenie ilości punktów w danym regionie oraz zaznaczenie ich na mapie za pomocą innego koloru.

Już jeden rzut oka wystarczy, do tego by dostrzec potencjał danej lokalizacji.

Z bazą danych Panorama Firm analiza klientów ułatwi pracę i podniesie efektywność działań sprzedażowych i promocyjnych.