Aktualizacja baz klienta

Poprzez nowoczesne narzędzia informatyczne oraz dane pochodzące z zasobów Panorama Firm istnieje możliwość aktualizacji i rozbudowy baz klienta.

Podejmowane działania to np.:

  • wzbogacanie bazy danych klienta o dodatkowe informacje, np: NIP, wielkość zatrudnienia, obroty, itp.
  • aktualizacja numerów telefonów i danych adresowych firm z baz danych klienta
  • czyszczenie i standaryzacja baz danych

Porównaj swoją bazę z naszymi danymi i uzupełnij. Proces ten ma znaczący wpływ na segmentację klientów oraz ostatecznie na poziom sprzedaży.

Segmentacja baz danych to podział informacji według ściśle określonych kryteriów. Działanie służy optymalizacji całego systemu danych.

Efektem procesu segmentacji jest powstanie grup i podgrup, do których przyporządkowane zostają informacje o kliencie. Segmentacja ułatwia ich późniejszą analizę. Jest najważniejszym działaniem poprzedzającym operację generalizacji.