Aktualizacja baz klientów

Aktualizacja baz klientów stanowi podstawę skutecznej i efektywnej komunikacji rynkowej firmy. Pozwala na nieustanne poszerzanie grupy odbiorców i docieranie z ofertą jedynie do tych klientów, którzy faktycznie potrzebują naszych towarów i usług. Zapobiega to tym samym marnowaniu budżetu na nieskuteczne akcje marketingowe. Dzięki aktualizacjom bazy danych klientów otrzymujemy też coraz wyraźniejszy obraz runku, który pozwala na dogłębną analizę i lepsze zrozumienie zachowań, typowych dla danej grupy odbiorców. Od tego momentu dzieli nas już tylko krok do stworzenia długotrwałych relacji z klientem.

Aktualizację bazy danych mogą przeprowadzić Państwo we współpracy z Panoramą Firm. W ramach naszych usług oferujemy:

  • uzupełnianie baz NIP o dane kontaktowe – numery telefonów, adresy e-mail,
  • wzbogacanie baz o dodatkowe informacje, takie jak np. wielkość zatrudnienia, roczne dochody firmy czy wielkość floty samochodowej,
  • aktualizację danych adresowych firm,
  • czyszczenie i standaryzacja baz danych.

Ponadto zajmujemy się także uzupełnianiem baz klientów o dane pozwalające na segmentację firm. Należą do nich m.in. informacje z kategorii takich jak np. branża PKD, EKD, SIC czy NACE. Serdecznie zapraszamy do współpracy. W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.