Bazy danych Panorama Firm

Jeżeli chcesz otrzymać bazę danych Panorama Firm należy:

  • skontaktować się z działem udostępniania bazy danych w Panorama Firm Sp. z o.o. uzupełniając formularz na stronie panoramadanych.pl
  • lub zadzwonić pod numer +48 22 289 25 07
  • lub napisać maila określając swoje potrzeby na adres: baza@pf.pl

Podczas kontaktu telefonicznego bądź mailowego można określić grupę docelową, która pozwoli na wygenerowanie bazy danych, a podczas określania selektu bazy dobrze scharakteryzować bazę kryteriami np. takimi jak: rejon geograficzny, zatrudnienie, branża itd.

Specjalista ds. baz danych odpowiedzialny za Państwa obsługę skontaktuję się i doprecyzuje kryteria wyboru bazy danych. Jeżeli obydwie strony zaakceptują ilości i wycenę bazy przesyłana jest umowa do akceptacji. Po przesłaniu zaakceptowanej umowy w ciągu 3 dni roboczych baza jest przekazana w dowolnej formie wybranej przez Klienta

Baza danych stanowiąca przedmiot umowy może być przekazana w dowolnej formie pliku – np.:  Excel, Access, plik tekstowy txt, csv lub inny dogodnej formie dla Klienta.

Istnieje również możliwość przekazania baz przy pomocy protokołu FTP – File Transfer Protocol
W ciągu 5 dni roboczych po przekazaniu bazy danych jest wystawiana faktura z 14 dniowym terminem płatności.