Walidacja danych

Walidacja danych to weryfikacja bazy numerów telefonicznych pod kątem ich aktualności. Przeprowadzana jest w oparciu o HLR (Home Location Register), czyli Rejestr Abonentów Macierzystych, który pozwala sprawdzić, do jakiej sieci GSM należy dany kontakt i czy nie został przeniesiony. Proces ten umożliwia utrzymanie higieny w bazach danych, poprzez wykluczenie z nich nieaktywnych i błędnych numerów, m.in. na drodze weryfikacji prefiksów i ilości cyfr. Podczas akcji telemarketingowych pozwala to zaoszczędzić czas przeznaczony na próby nawiązania kontaktu z klientem. Ponadto redukuje też koszty kampanii SMS-owych i voice mailingowych.

Walidacja danych kontaktowych składa się z trzech etapów weryfikacji:

  1. deduplikacji bazy danych z oznaczonymi bazami numerów wykorzystywanymi przez ASSG,
  2. oznaczenia aktualności numerów wg zwracanych sygnałów operatorskich podczas niezbillingowanej próby połączenia,
  3. dodatkowej weryfikacji numerów o niejasnej informacji zwrotnej z centrali, poprzez wykonanie krótkiego połączenia (usługa zawiera trzy próby połączenia w interwałach czasowych ustalonych wg specjalnego algorytmu).

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie. Walidacja danych wykonywana przez nasze specjalistyczne urządzenia generuje raporty weryfikacji z oznaczeniem aktualnych i nieaktualnych numerów do firm. Na ich podstawie zaplanują Państwo skuteczniejsze strategie marketingowe.