Controlling sprzedaży

Controlling sprzedaży to system monitorowania, analizowania i planowania akcji marketingowych, skoncentrowany na zysk. Baza danych kompatybilna z mapą jest jednym z jego narzędzi. Pozwala w sposób graficzny ukazać szereg raportów, które są bardzo pomocne w podejmowaniu szybkich decyzji. Controlling z wykorzystaniem rozwiązań mapowych to przede wszystkim wizualizacja punktów sprzedaży lub innych kanałów dystrybucji, na podstawie której można określić potencjał poszczególnych regionów i zakres ich wykorzystania. Ma na celu zarówno zwiększenie popytu na towary i usługi wśród obecnych klientów, jak i poszerzenie grupy odbiorców.

Analiza penetracji rynku

Controlling sprzedaży łączy się ściśle z analizą penetracji rynku, której raport określa możliwości i ryzyka wiążące się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wskazuje zarówno na wykorzystany potencjał klientów, jak i ten, który można jeszcze stymulować, reagując właściwymi środkami. Pozwala dostrzec obszary, sprzyjające rozwojowi biznesu oraz miejsca, w których produkty i usługi firmy są jeszcze niedostępne. Wnioski wyciągnięte z analizy penetracji umożliwiają planowanie skutecznej strategii marketingowej. Dzięki kontrolowaniu jej przebiegu, realne jest nieustanne podnoszenie efektywności sprzedaży poprzez podejmowanie działań ad hoc i ulepszanie przyszłych kampanii.

Wykorzystując bazę danych Panoramy Firm w procesie controllingu, mają Państwo szansę na znaczny wzrost sprzedaży. Udostępniane przez nas rekordy selekcjonowane są w oparciu o określoną wcześniej grupę docelową i dotyczą nie tylko obecnych, ale i potencjalnych klientów Państwa firmy. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.