Controlling Sprzedaży

Baza danych kompatybilna z mapą może stać się przydatnym narzędziem we wszelkich działaniach związanych z działami sprzedaży. Pozwala w sposób graficzny ukazać szereg raportów, które są bardzo pomocne w podejmowaniu szybkich decyzji.

Controlling sprzedaży to przede wszystkim wizualizacja punktów sprzedaży lub innych kanałów dystrybucji. Pozwala określić potencjał poszczególnych regionów i zakres ich wykorzystania.

Analiza Penetracji – potencjał klientów i terenów, daje możliwość dostrzeżenia nowych możliwości w obszarze dystrybucji. Wskazuje na potencjały maksymalnie wykorzystane i takie, które można stymulować, reagując właściwymi środkami.

Controlling sprzedaży służy identyfikacji potencjału i ryzyka w Marketingu i Sprzedaży. Pozwala zobaczyć – w dosłownym słowa znaczeniu, obszary, które sprzyjają rozwojowi Twojego biznesu oraz miejsca, w których Twoje produkty są niedostępne.