Marketingowe bazy danych

Marketingowe bazy danych to uporządkowane zbiory informacji o aktualnych i potencjalnych klientach, które pozwalają na lepsze zrozumienie, zaspokajanie oraz kreowanie potrzeb i oczekiwań odbiorców. Służą do sondowania popytu i prowadzenia skutecznych akcji sprzedażowych takich jak: marketing pocztowy, e-mailing, telemarketing i SMS marketing. W dłuższej perspektywie umożliwiają budowanie trwałych relacji z klientem.

Oferowane przez nas bazy danych tworzone są na podstawie kryteriów wyboru, takich jak np.: nazwa firmy, branża, numery telefonów, adresy e-mail, lokalizacja, liczba zatrudnionych pracowników czy roczne obroty. Ich wewnętrzna segmentacja umożliwia szybkie filtrowanie informacji. Dla Państwa wygody bazy danych do marketingu bezpośredniego udostępniamy w postaci pakietu informacji podstawowych, do których każdy może dobrać interesujące go informacje dodatkowe. W celu poznania szczegółów na ten temat i otrzymania wyceny zapraszamy do kontaktu.