Dostarczanie baz do akcji marketingowych

Szeroki dobór kryteriów selekcji umożliwia wybranie najbardziej dopasowanej grupy docelowej oraz wykorzystanie bazy danych w różnych formach stosowanych w marketingu bezpośrednim.

Segmentacja klientów na poszczególne grupy daje możliwość kierowania oferty tam, gdzie spotka się z największym odzewem. Wszechstronność bazy, jej kompletność oraz aktualność w znaczącym stopniu podnoszą skuteczność wszelkich działań direct marketingu.

Dla wygody klienta baza danych udostępniana jest w postaci pakietu informacji podstawowych, do których każdy może dobrać interesujące go informacje dodatkowe. Dostępne kryteria wyboru umożliwiają jednocześnie precyzyjne wskazanie grupy docelowej oraz dostarczają informacji o potencjalnych klientach.