Cookies

POLITYKA COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu poprawienia efektywności i zaproponowania Użytkownikowi coraz doskonalszych funkcjonalności serwisu internetowego panoramadanych.pl (dalej jako serwis panoramadanych.pl) oraz bardziej dopasowanych do Użytkownika treści. W celu zapewnienia przejrzystości naszych działań przyjęliśmy niniejszą Politykę Cookies, która określa szczegółowe zasady korzystania przez nasz serwis panoramadanych.pl z plików cookies oraz podobnych technologii.

Dane za pomocą plików cookies oraz innych podobnych technologii gromadzone są przez WeNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14 A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000116894, o kapitale zakładowym w wysokości 12.469.000 złotych (dalej jako Panorama Firm).

Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z naszego serwisu panoramadanych.pl oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług. (dalej jako Użytkownik).

I. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do naszego serwera. Pliki te zapisywane są przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza nasz serwis panoramadanych.pl. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies wiemy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu panoramadanych.pl.

W serwisie panoramadanych.pl wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

Cookies sesyjne – są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia przez niego serwisu panoramadanych.pl lub wyłączenia przeglądarki internetowej. W takim przypadku informacje zapisane w plikach cookies sesyjnych są automatycznie usuwane.
Cookies stałe (permanentne) – są to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach plików cookies okres, także po opuszczeniu serwisu panoramadanych.pl, lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
W obszarze serwisu panoramadanych.pl wykorzystywane są również inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie informacji w przeglądarce w odpowiednich magazynach danych (Session Storage, Local Storage), a także umieszczane są w fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług. Aktualna lista naszych partnerów biznesowych, z których usług korzystamy lub których technologie umieszczamy w serwisie panoramadanych.pl.

Pliki cookies oraz inne podobne technologie służą nam do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Użytkownika w serwisie panoramadanych.pl oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

Informacje zawarte w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika. My za pomocą plików cookies oraz innych podobnych technologii zbieramy o Użytkowniku jedynie anonimowe dane, służące do wygody korzystania z serwisu panoramadanych.pl oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na identyfikację Użytkownika.

II. CELE KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celu rozpoznawania Użytkownika podczas jego wizyt w naszym serwisie panoramadanych.pl, zapamiętywania jego preferencji oraz wyświetlania mu odpowiednich, dostosowanych do niego treści, w tym sprofilowanych reklam. Dzięki tym rozwiązaniom interakcje Użytkownika z nami są szybsze i bardziej skuteczne. Ponadto technologie te umożliwiają nam prezentowanie Użytkownikowi dopasowanych do niego treści.
Poniżej opisane zostały poszczególne kategorie, w których wykorzystywane są pliki cookies oraz podobne technologie w naszym serwisie panoramadanych.pl:

Autoryzacja – Korzystamy z plików cookies w celu uwierzytelniania Użytkownika, tj. przeprowadzenia rozpoznania Użytkownika w naszym serwisie panoramadanych.pl. Tego typu pliki cookies umożliwiają przechodzenie między stronami w witrynie bez konieczności ponownego logowania się na każdej stronie. W przypadku rozpoznania Użytkownika, przedstawiane są mu właściwe informacje odpowiadające jego preferencjom.
Analiza i statystyka – Korzystamy z plików cookies i innych technologii w celu badania ruchu w serwisie panoramadanych.pl. Prowadzimy działania analityczne i statystyczne w celu stałego ulepszania oferowanych produktów i usług, zapewnienia lepszych rozwiązań oraz dodawania nowych funkcji i możliwości.
Preferencje i ustawienia – Korzystamy z plików cookies w celu zapamiętywania ustawień i konfiguracji stron naszego serwisu panoramadanych.pl oraz jego poszczególnych elementów, w tym widoków stron oraz preferowanego języka Użytkownika.
Reklama – Korzystamy z plików cookies i podobnych technologii w celu dostarczenia Użytkownikowi zarówno ogólnych, jak i dostosowanych (sprofilowanych) do niego reklam, w tym do remarketingu.

III. WYŁĄCZENIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta w celu dostępu do naszego serwisu panoramadanych.pl. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wszystkich plików cookies w naszym serwisie panoramadanych.pl.

Większość przeglądarek internetowych posiada funkcję, która pozwala Użytkownikowi przeglądać i usuwać pliki cookie, w tym pliki cookie w naszym serwisie panoramadanych.pl. Jednakże podkreślić należy, że brak możliwości zapisywania lub odczytywania plików cookies przez stronę internetową naszego serwisu panoramadanych.pl może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z naszego serwisu.

Jeżeli Użytkownik używa różnych urządzeń do uzyskania dostępu do naszego serwisu panoramadanych.pl oraz jego przeglądania (np. komputera, smartfona, tabletu) powinien upewnić się, że każda przeglądarka na każdym urządzeniu dostosowana jest do preferencji związanych z plikami cookies.

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies zależy od przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. Poniżej wskazany został sposób, w jaki Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce Google Chrome, Firefox, Safari, Opera oraz Internet Explorer.

 1. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Google Chrome
  1. W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie)
  2. Wybierz Ustawienia.
  3. Zjedź na dół okna i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane…
  4. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
  5. W sekcji Pliki cookies możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:
   • Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn
   • Blokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm – : zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm.
  6. Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Google Chrome: https://support.google.com/chrome/#topic=7438008
 2. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Firefox
  1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje.
  2. Następnie wybierz zakładkę Prywatność.
  3. Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję: Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.
  4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka – by włączyć, odznacz – by wyłączyć obsługę ciasteczek.
  5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
   • Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
   • Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.
   • Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
  6. Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia
  7. Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 3. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Safari
  1. Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  2. Zmienianie sposobu akceptowania plików cookies i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookies i dane witryn:
   • Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookies oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.
   • Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookies oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.
   • Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookies oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookies, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookies i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.
   • Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookies oraz inne dane na Twoim Macu.
  3. Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
 4. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Opera
  1. Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
  2. W przeglądarce Opera dostępne sa następujące opcje:
   • Akceptuj ciasteczka – wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).
   • Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam – wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.
   • Nigdy nie akceptuj ciasteczek – wszystkie ciasteczka są odrzucane.
  3. Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Internet Explorer
  1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie wybierz Opcje internetowe.
  2. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-7

Nasi partnerzy biznesowi, z rozwiązań których korzystamy w naszym serwisie panoramadanych.pl dają Użytkownikowi możliwość wyłączenia domyślnych ustawień danej usługi – czyli wyłączenie poprzez tzw. opcję opt-out. Aktualna lista naszych partnerów biznesowych.

IV. INFORMACJE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami uregulowanymi w niniejszej Polityce Cookies lub aby uzyskać informacje dotycząc niniejszej Polityki Cookies udostępniamy w naszym serwisie panoramadanych.pl formularz kontaktowy, dzięki któremu Użytkownik może skontaktować się z nami.

Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową lub poprzez email. Dane kontaktowe to: WeNet Sp. z o.o., ul. Postępu 14A 02-676 Warszawa, email: kontakt@pf.pl.

Nie trać więcej czasu!

Podpowiemy ci jakie rozwiązania dobrać abyś docierał do odpowiednich osób decyzyjnych.

Chcę się skonsultować