Deduplikacja

Deduplikacja, zwana też reduplikacją lub dedubletacja, to proces polegający na wykluczeniu z bazy danych rekordów powtarzających się lub niosących tę samą informację. Wykorzystywane do jej przeprowadzenia algorytmy wychwytują duplikaty, mimo różnic występujących w sposobie ich zapisania. Jest to niezwykle cenne podczas kampanii mailingowych czy telemarketingowych, ponieważ eliminuje ryzyko wielokrotnego kontaktowania się z daną osobą w tej samej sprawie, co nie tylko oszczędza czas, ale i buduje lepszy wizerunek firmy. Dedubletacja przeprowadzana jest także przed uzupełnianiem baz o nowe unikalne dane bądź przy łączeniu kilku zbiorów informacji w jeden. Ułatwia też pracę działu handlowego, wprowadzając porządek do systemu CRM.

Proces deduplikacji składa się z kilku etapów:

  1. wybór kryteriów łączenia w grupy rekordów potencjalnie się powielających,
  2. wybór rekordów do usunięcia,
  3. ustalenie grup danych, które mogą być przenoszone między rekordami równoważnymi,
  4. wzbogacenie rekordów w bazie informacjami pochodzącymi z wyników do usunięcia,
  5. usunięcie zbędnych rekordów.

Reduplikacja wykonywana jest w oparciu o różnego rodzaju dane. W ramach naszych usług przeprowadzamy ją m.in. po NIP, numerze telefonu i danych tekstowych. Dodatkowo porównujemy bazę klienta z bazą Panoramy Firm i uzupełniamy ją, np. o osoby decyzyjne, zatrudnienie, obroty, branże PKD oraz dane kontaktowe: telefon, email, adres strony www. Serdecznie zapraszamy do współpracy.