Deduplikacja

Porównaj swoją bazę z danymi z Bazy Panorama Firm  i uzupełnij np: osoby decyzyjne, zatrudnienie, obroty, branże PKD, dane kontaktowe: telefon, email, www.

Deduplikacja (reduduplikacja lub dedubletacja) to proces polegający na wykluczeniu z bazy danych rekordów równoważnych, niekoniecznie identycznych lub proces porównania baz w celu ich uzupełnienia o dane dodatkowe.

 

Stosowana jest do łączenia dwóch niezależnych zbiorów danych w celu uzyskania zintegrowanej bazy bez powtarzających się informacji. Ponadto deduplikacja wykorzystywana jest do wykluczania rekordów powielających dane zawarte w innych wynikach.

Proces deduplikacji składa się z kilku etapów:

  • Wybór kryteriów łączenia w grupy rekordów potencjalnie powielających się
  • Wybór rekordów do usunięcia
  • Ustalenie grup danych, które mogą być przenoszone między rekordami równoważnymi
  • Wzbogacenie rekordów w bazie, informacjami pochodzącymi z wyników do usunięcia
  • Usunięcie zbędnych rekordów

 

Profesjonalny zespół specjalistów Panorama Firm zadba o deduplikację Twojej bazy danych.