Słowniki adresowe

Na podstawie bazy adresowej zostały zbudowane słowniki miejscowości i ulic.

Słownik miejscowości – zawiera spis wszystkich unikalnych nazw miejscowości i wsi w Polsce.

Słownik ulic – zawiera spis wszystkich nazw ulic występujących w Polsce.

Tak przygotowane słowniki mogą służyć do określania jakości bazy danych i jej aktualności pod kątem adresu. Mogą być przydatne do ustalania poprawnego zapisu miejscowości i ulic podczas budowania nowych baz.

Panorama Firm jest uprawniona do nadawania certyfikatów jakości baz danych w imieniu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego.