Słowniki adresowe

Słowniki adresowe to zbiory złożone z danych takich jak kody pocztowe oraz nazwy miast, wsi i ulic. Tworzone są w oparciu o oryginalne zapisy bazy TERYT, czyli krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego Polski. Służą do określania jakości istniejących już baz danych i ich aktualności pod kątem adresów. Mogą być wykorzystywane także do ustalania poprawnego zapisu miejscowości i ulic podczas budowania nowej bazy adresowej. Znajdują zastosowanie przy planowaniu działań marketingowo-sprzedażowych z uwzględnieniem kontekstu geograficznego.

Jeżeli chcą Państwo zweryfikować poprawność adresów w oparciu o słowniki miejscowości i ulic, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Panorama Firm jest uprawniona do nadawania certyfikatów jakości baz danych w imieniu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego.