Bazy do telemarketingu

Bazy do telemarketingu umożliwiają nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z obecnymi i potencjalnymi klientami. Zawierają numery telefonów zarówno komórkowych, jak i stacjonarnych. Ponadto mogą być uzupełnione o dodatkowe informacje, pozwalające na precyzyjne dopasowanie oferty do potrzeb danej grupy odbiorców i przygotowanie skutecznych skryptów telemarketingowych. Stanowią też podstawowe narzędzie do budowania długotrwałych relacji z klientem np. poprzez kontakt posprzedażowy.

W ramach naszych usług oferujemy zarówno konsumenckie, jak i biznesowe bazy danych. Rekordy udostępniane klientom selekcjonujemy pod kątem charakterystyki danej grupy docelowej i rodzaju planowanych działań telemarketingowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat zapraszamy do kontaktu.

Cele kampanii telemarketingowych

Kampania telemarketingowa to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi direct marketingu. Daje możliwości prowadzenia bezpośredniego dialogu z klientem i natychmiastowego uzyskiwania informacji zwrotnych na temat oferowanych towarów lub usług. Przeprowadzana jest zarówno w celach reklamowych, jak i ankietowych. Pozyskiwanie informacji związanych z potrzebami i preferencjami klientów, sprzyja budowaniu z nimi owocnej i długotrwałej współpracy. Ponadto jest skuteczną metodą na nieustanne poszerzanie grupy odbiorców. Telemarketing pozwala również na monitoring płatności i może być narzędziem windykacji. Równie często wykorzystywany jest też w celu sprawnego umawiania spotkań biznesowych.