Analiza rynku

Analiza rynku to wszelkie czynności badawcze, ułatwiające podejmowanie kluczowych decyzji na etapie planowania lub trwania akcji marketingowych. Technika ta pozwala zrozumieć mechanizmy i trendy rynkowe, a także zachowania i preferencje zakupowe klientów. Ponadto daje też odpowiedź na pytanie o popyt na produkt lub usługę, a przy tym określa wartość i wielkość rynku. Odnosi się również do potencjału danej branży i konkurencji oraz do rozpoznawalności marki wśród klientów należących do grupy docelowej firmy. Zwiększa szansę na prowadzenie trafnych kampanii reklamowych i marketingu bezpośredniego.

Badania rynkowe dotyczą zarówno analizy aktualnych oraz przeszłych zjawisk, jak i prognozowania trendów i sytuacji na rynku. Pod kątem metody zbierania danych dzielą się na:

  • badania jakościowe – ich celem jest zrozumienie przyczyn pewnych zjawisk oraz ich dokładny opis,
  • badania ilościowe – dostarczają wskaźników charakterystycznych dla danego zjawiska.

W bazie Panoramy Firm znajdują się informacje na temat ponad 3,2 milionów przedsiębiorstw, które mogą być wykorzystane jako dane analityczne. Pogrupowane są według kategorii, takich jak np.: zatrudnienie, obroty, województwo, powiat, miasto czy współrzędne geograficzne (X,Y). Na ich podstawie jesteśmy w stanie określić potencjał całego rynku w stosunku do już pozyskanych klientów. Możemy dokonać też segmentacji baz, która pozwala na wyodrębnienie się różnych grup odbiorców. Dzięki scharakteryzowaniu ich profili będą mogli Państwo zoptymalizować procesy sprzedażowe. Zachęcamy do współpracy.