Analiza rynku

Analiza rynku to wszelkie czynności badawcze, ułatwiające podejmowanie kluczowych decyzji marketingowych. W jej skład wchodzi monitoring poszczególnych segmentów rynku: wielkość, wzrost, konkurencja, zyski i koszty. Analiza rynku umożliwia ocenę sytuacji przed rozpoczęciem konkretnych czynności marketingowych lub w trakcie ich trwania. Wpływa na kształtowanie oraz jakość podejmowanych działań. Dzięki szerokiemu spektrum pozyskiwanych informacji, przeprowadzanie analizy rynku może ulepszyć pozycję konkurencyjną danej firmy.

Badania rynku dzielą się ze względu na:

Horyzont czasowy:

  • Analiza rynku – aktualne i przeszłe zjawiska, czynniki i procesy rynkowe.
  • Prognozowanie – przewidywanie trendów i sytuacji na rynku.

 

Metoda zbierania danych:

  • Badania jakościowe – ich celem jest zrozumienie przyczyn pewnych zjawisk oraz ich dokładny opis.
  • Badania ilościowe – dostarczają wskaźników charakterystycznych dla zjawiska.