Produkty

 

  • Baza adresowa – to narzędzie do wyznaczania standardu w Twojej bazie

 

Baza danych Panorama Firm to najwyższej jakości informacje, niezbędne do przeprowadzania wszelkich akcji z dziedziny direct marketingu. 10 mln kontaktów rocznie – to wyniki jakie generuje 600-osobowy zespół profesjonalistów, co dzień weryfikujący poprawność udostępnianych informacji.

Baza firm nowozarejestrowanych to źródło wiedzy dla wszystkich tych, którym zależy na pozyskiwaniu kontaktów do instytucji początkujących w biznesie. Ponad 25 tys. firm – tyle nowych działalności gospodarczych powstaje co miesiąc na terenie Polski.

Baza firm zlikwidowanych daje możliwość weryfikacji danych firm, które są nieaktywne lub nie działają pod wskazanym adresem. Ponad 1,5 mln rekordów – to suma wszystkich danych umieszczonych w Bazie firm zlikwidowanych.

Baza adresowa to unikalny i kompletny zbiór adresów w Polsce.  Niezbędne narzędzie do przeprowadzania operacji z zakresu direct marketingu i czyszczenia lub do procesu standaryzacji baz danych.

Słowniki adresowe zawierają nazwy miejscowości, wsi oraz ulic, istniejących na terenie kraju. Służą do podnoszenia jakości – poprawności danych zawartych w bazach.