Licencja na dostęp bazy danych

Licencja na dostęp do bazy danych to umowa pozwalająca firmom na wykorzystywanie informacji o poszczególnych grupach odbiorców w celu promowania i oferowania im własnych towarów i usług. Jej przedmiotem jest świadczenie przez WeNet Sp. z o.o. – w sposób ciągły i powtarzalny – usług związanych z opracowywaniem, uaktualnianiem i dostarczaniem rekordów i contentu z autorskiej bazy danych.

W skład usług licencyjnych oferowanych przez Panorama Firm wchodzą następujące elementy:

przygotowanie i przesłanie do klienta bazy danych Panorama Firm lub jej części (wybranej zgodnie z kryteriami ustalonymi z klientem),

okresowa aktualizacja przesłanej do klienta bazy – poprzez aktualizację rozumiemy: weryfikację statusu (aktywna, nieaktywna) i danych dla wcześniej przesłanych firm,

dostarczanie nowych rekordów pozyskanych przez Panorama Firm (spełniających wcześniej ustalone z klientem kryteria).

W ramach naszych usług oferujemy Państwu licencję na jednokrotne udostępnienie bazy danych, która przyznawana jest na 90 dni. Umowa ta umożliwia przeprowadzenie jednorazowej akcji marketingowej. Firmom, które są zainteresowane nielimitowaną licencją, możemy zaproponować umowę na wielokrotne udostępnianie bazy danych, podpisywaną na 365 dni. Licencja może być też udzielana na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.