Optymalizacja sprzedażowa

Monitoring sieci sprzedaży oraz pełna kontrola nad działaniami tego obszaru firmy możliwe są dzięki optymalizacji sprzedażowej. Informacja zwrotna – rezultat operacji, w istotny sposób może przyczynić się do podniesienia efektywności działów sprzedażowych.

Optymalizacja pozwala weryfikować wszystkie obszary związane ze sprzedażą:

  • Optymalizacja sieci placówek – wskazuje lokalizacje, w których brak punktów sprzedaży. Punkty, które przynoszą małe lub duże korzyści. Miejsca posiadające potencjał, w które warto inwestować
  • Terytorium sprzedaży – planowanie obszarów sprzedaży. Podział na regiony oraz przydzielenie ustalonej liczby klientów.
  • Gromadzenie danych o punktach sprzedaży – pozyskiwanie informacji o otoczeniu oraz działalności punktów sprzedaży.
  • Wyznaczanie celów sprzedażowych –wytyczanie obiektów, granic możliwości sprzedażowych.

 

Optymalizacja sprzedażowa nie przyniesie oczekiwanych efektów, jeśli firma nie będzie korzystać z najlepszych narzędzi – baz danych. Baza danych Panorama Firm jest filarem, który może podtrzymać solidy dział sprzedaży.