Usługi i przeznaczenie baz

Baza danych Panorama Firm umożliwia:

 

Baza danych Panorama Firm to zbiór aktualnych informacji dotyczących 3 mln  firm i instytucji działających w Polsce. To niezawodne narzędzie wykorzystywane we wszystkich działaniach z obszaru direct marketingu. Grono specjalistów Panorama Firm zapewnia nie tylko budowanie, udostępnianie baz dostosowanych do zapotrzebowania klienta, ale także kompleksowe usługi związanie z ich aktualizacją, rozbudowywaniem, czyszczeniem lub geokodowaniem. Informacje zawarte w Bazie danych Panorama Firm weryfikowane są każdego dnia pod względem poprawności. Ich aktualność sięga 95%.