Telemarketing

Telemarketing to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi direct marketingu. Umożliwia bezpośredni  kontakt z obecnym lub potencjalnym klientem. Jest skuteczną metodą promocyjno – reklamową, dającą możliwość dostosowania komunikatu do potrzeb rozmówcy. Pozwala na pozyskiwanie nowych klientów i wzrost przychodów działalności.

Telefonia, która daje możliwości prowadzenia dialogu i natychmiastowego uzyskania informacji zwrotnej, jest głównym kanałem komunikacji. Kontakt telefoniczny może być wspomagany przez inne kanały: interaktywne aplikacje on – line, poczta elektroniczna, faks.

Działania z zakresu telemarketingu dają szerokie spektrum możliwości. Od obsługi poprzez wsparcie działu sprzedaży, aż po badanie opinii i zadowolenia klienta.

Klient nasz Pan…

Telemarketing jest najlepszym sposobem na  rozszerzenie kontaktów i zyskanie przychylności nowych klientów. Pozyskiwanie informacji związanych z potrzebami i preferencjami kontrahentów sprzyja budowaniu owocnej i długotrwałej współpracy. Możliwość badania opinii i zadowolenia jest wiadomością zwrotną, która mówi o jakości świadczonych usług. Pozwala weryfikować popełniane błędy i trwale udoskonalać oferowane świadczenia.

Sprzedaż przez słuchawkę…

Marketing bezpośredni  wspomaga wszelkie działania z zakresu sprzedaży. Telemarketing służy odnawianiu kontaktów z Klientem. Umożliwia umawianie się na spotkania. Pozwala na prowadzenie sprzedaży. Ponadto jest narzędziem analizującym efektywność działań promocyjnych w trakcie, jak i po zakończeniu kampanii. Daje możliwość monitoringu i windykacji należności.

Telemarketing pozwala na aktualizację i budowę baz danych.