Aktualność bazy danych

Baza danych Panorama Firm aktualizowana jest poprzez kontakt bezpośredni jaki i telefoniczny z klientem przez ponad 600 konsultantów. Pozwala to na wygenerowanie ponad 10 mln kontaktów i zmian rocznie!.

Informacje zawarte w bazie danych PF weryfikowane są również w ramach akcji e-mailingowych, mailingowych lub telemarketingowych organizowanych przez Panorama Firm.

Klienci Panorama Firm mogą dokonywać aktualizacji danych:

  • telefonicznie
  • uzupełniając formularze
  • pocztą elektroniczną
  • podczas wizyt w biurach

Gwarantujemy 95%-ową aktualność informacji zawartych w bazie danych Panorama Firm – zarówno adresowych jak i telefonicznych (odpowiedni zapis znajduję się także w umowie o udostępnienie danych z bazy Panorama Firm).