Rodzaje informacji o firmach dostępnych w bazie Panorama Firm

Wraz ze wzrostem ilości rekordów rozpoczęliśmy proces rozwijania i pogłębiania informacji o poszczególnych firmach, które znajdują się w bazie danych Panorama Firm. Nie są to tylko dane teleadresowe, ale również takie informacje jak:

Nazwa firmy

 • Rejestrowa
 • Wystandaryzowana (standard Panorama Firm – „nazwa” własna z przodu)

Numery i dane rejestrowe

 • NIP – numer ewidencji podatkowej
 • REGON – numer nadawany przez Główny Urząd Statystyczny
 • KRS – numer nadawany przez Krajowy Rejestr Sądowy lub EDG – numer Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Forma prawna wg standardu zapisu (działalność gospodarcza, spółka z o.o., spółka cywilna, spółka jawna, itd.)
 • Forma własności – np.: prywatna; publiczna, komunalna
 • Rok powstania firmy

Dane kontaktowe

 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Ulica
 • Nr domu
 • Województwo nowe – 16 województw według obecnego podziału administracyjnego
 • Województwo stare – 49 województw według starego podziału administracyjnego
 • Powiat
 • Gmina
 • Geokody (współrzędne geograficzne X, Y opisujące miejsce na mapie)
 • Telefony – telefony stacjonarne, telefony komórkowe, telefony informacyjne – wszystkie dane dostarczane wg dowolnego standardu
 • Faksy
 • E-maile
 • www

Dodatkowe dane kontaktowe

 • Osoba kontaktowa
 • Stanowisko osoby kontaktowej (Właściciel, Współwłaściciel, Dyrektor,Prezes zarządu, Prokurent, Członek zarządu, Wójt, Komendant, Rektor)

Opis działalności

 • Branża Panorama Firm – klasyfikacja ok. 1000 branż – stworzona na podstawie wieloletniej współpracy i ustaleń z klientami WeNet Sp. z o.o.
 • Branża PKD – klasyfikacja branż według Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • Branża NACE – klasyfikacja działalności obowiązujący w Unii Europejskiej
 • Branża SIC – klasyfikacja działalności gospodarczej stworzona przez rząd Stanów Zjednoczonych
 • Słowa kluczowe opisujące działalność firmy, marki, produkty – ok. 10 słów
 • Informacja o importerach i eksporterach
 • Profil firmy:
  • Produkcja
  • Hurt
  • Detal
  • Pośrednictwo
  • Serwis/naprawa
  • Instalacja/montaż
  • Wypożyczanie
  • Inne usługi

Status firmy

 • Aktywna – oznaczenie firmy obecnie działającej na rynku
 • Zawieszona – firma czasowo zawieszona
 • Zlikwidowana – firma zlikwidowana

Rodzaj lokalizacji

 • Centrala
 • Oddział

Dodatkowe dane

 • Zatrudnienie – opisane w przedziałach:
  • 1 – 5 osób
  • 6 – 50 osób
  • 51 – 250 osób
  • 251 – 500 osób
  • 501 – 1000 osób
  • powyżej 1000 osób
 • Roczne obroty – opisane w przedziałach:
  • do 0,5 mln
  • 0,5 – 2 mln
  • 2 – 30 mln
  • 30 – 200 mln
  • 200 mln – 1 mld
  • ponad 1 mld
 • Akceptowane formy płatności – karta płatnicza, czek, gotówka, przelew
 • Godziny otwarcia – np.: 8.00 – 20.00 lub 24 godziny na dobę
 • Ilość komputerów – opisane w przedziałach:
  • do 5 komputerów
  • 6 – 20 komputerów
  • ponad 20 komputerów
 • Ilość samochodów – opisane w przedziałach:
  • do 5 samochodów
  • 6 – 50 samochodów
  • ponad 50 samochodów
 • Bank obsługujący – nazwa banku, w którym dana firma ma konto