Wycena bazy danych

Wycena bazy danych Panoramy Firmy ustalana jest indywidualnie dla każdego klienta. Jej wysokość uzależniona jest m.in. od liczby rekordów oraz ich zawartości – im więcej rekordów w bazie, tym mniejsza jest cena jednostkowa rekordu. Innym czynnikiem branym pod uwagę przy wycenie bazy, jest sposób jej wykorzystania, przez który należy rozumieć liczbę kampanii marketingowych. Koszt jednokrotnego dostępu do danych będzie niższy niż opłata za dostęp wielokrotny.

Wyliczenie bazy danych to usługa bezpłatna, poprzedzająca podpisanie umowy. Realizowana jest na drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego, po określeniu przez klienta grupy docelowej, na podstawie której dokonywana jest selekcja rekordów. W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.