Zastosowanie baz firm w direct marketingu

koncepcja docelowych klientów

Direct marketing, czyli marketing bezpośredni, to działania reklamowe i sprzedażowe polegające na bezpośrednim komunikowaniu się ze starannie wybranymi, pojedynczymi klientami. Celem jest uzyskanie konkretnej reakcji, np. odpowiedzi lub dokonania zakupu. W ramach marketingu bezpośredniego można też prowadzić działania wizerunkowe. Do najważniejszych narzędzi marketingu bezpośredniego zaliczamy m.in. telemarketing, pocztę tradycyjną i elektroniczną, reklamę internetową, a także spotkania twarzą w twarz.

Prowadzenie działań z zakresu direct marketingu nie byłoby możliwe bez zastosowania baz danych. To absolutna podstawa umożliwiająca nawiązanie kontaktu z odbiorcami. Baza danych powinna być aktualna, wiarygodna i zawierać wyczerpujące informacje o potencjalnych klientach, obejmujące m.in. dane teleadresowe, dane demograficzne, dane geograficzne itp.

Najważniejsze formy marketingu bezpośredniego

Form marketingu internetowego jest kilka. W każdym przypadku podstawę stanowią bazy danych. Zakres danych obejmujących poszczególne rekordy zależy od tego, jaki jest cel prowadzonych działań. Najczęściej są to numery telefonów, adresy, adresy e-mail, a także informacje na temat potrzeb, preferencji zakupowych czy zamożności klientów.

Odpowiednio przygotowana baza to kluczowa sprawa, ponieważ ogranicza ryzyko bezmyślnego rozsyłania reklam, co generowałoby wyłącznie dodatkowe koszty, nie przynosząc żadnych korzyści.

Panorama Firm zapewnia bazy danych B2B, a także bazy B2C, które mogą być wykorzystane praktycznie w każdej formie marketingu bezpośredniego, jak m.in.: sprzedaż wysyłkowa, telemarketing, marketing online, poczta tradycyjna. W ten sposób można spełnić 3 podstawowe warunki, które są kluczowe dla skuteczności działań prowadzonych w ramach direct marketing, czyli:

  • nawiązania bezpośredniego kontaktu z klientem,
  • wykorzystania wszystkich dostępnych informacji na temat odbiorcy, w celu wywołania konkretnej reakcji,
  • wskazanie sposobu zwrotnej odpowiedzi.

Bez bazy danych marketing bezpośredni zasadniczo nie mógłby istnieć.

Jeśli potrzebujesz bazy danych do prowadzonych działań z zakresu direct marketingu, zapraszamy do kontaktu z Panoramą Firm.

Nie trać więcej czasu!

Podpowiemy ci jakie rozwiązania dobrać abyś docierał do odpowiednich osób decyzyjnych.

Chcę się skonsultować