Jednokrotny czy wielokrotny dostęp do bazy firm? Które rozwiązanie się bardziej opłaca?

koncepcja sieci danych

Biznesowe bazy danych to jedno z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych podczas akcji marketingowych. Obecnie trudno wyobrazić sobie działania promocyjne, reklamowe informacyjne czy z zakresu badań i analizy rynku bez listy rekordów zawierającej dane kontaktowe do potencjalnych odbiorców. To podstawa marketingu bezpośredniego.

Decydując się na zakup bazy danych, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym nie tylko liczbę oraz zakres rekordów w bazie danych, ale również sposób ich wykorzystania. To, ile razy planujemy skorzystać z bazy danych, będzie miało wpływ na wycenę. Jednorazowy czy wielokrotny dostęp do bazy danych — co bardziej się opłaca?

Jednokrotne udostępnienie bazy danych

Panorama Danych zapewnia jednorazowy dostęp do baz danych w ramach licencji przyznanej klientowi na 90 dni. Jest to tańsza opcja niż dostęp wielokrotny, jednak pozwala na przeprowadzenie wyłącznie jednej akcji marketingowej. Opłacalność zakupu bazy w ramach tej licencji zależy przede wszystkim od celu, do jakiego chcemy użyć bazy. Jeśli klientowi zależy wyłącznie na pojedynczym działaniu, polegającym np. na wysyłce mailingu z ofertą promocyjną lub kontakcie telefonicznym w ramach prowadzonej analizy rynku, jednokrotne udostępnienie bazy danych może okazać się całkowicie wystarczające.

Jeżeli jednak twoim zamiarem jest przeprowadzenie wielu akcji marketingowych, warto rozważyć zakup bazy firm w ramach licencji nielimitowanej. Przy wielokrotnym korzystaniu z bazy takie rozwiązanie będzie bardziej opłacalne i zapewni więcej możliwości.

Wielokrotny dostęp do bazy danych

Panorama Danych zapewnia również wielokrotny dostęp do bazy danych w ramach nielimitowanej licencji. Taka umowa podpisywana jest ona na 365 dni lub na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Jest to korzystne rozwiązanie, jeśli pozyskaną bazę planujemy wykorzystać wielokrotnie podczas akcji marketingowych zaplanowanych na dłuższy okres.

W ramach usług licencyjnych zapewniamy nie tylko bazy danych przygotowane zgodnie z kryteriami ustalonymi wraz z klientem, ale również okresową aktualizację oraz dostarczanie nowych rekordów spełniających wcześniej ustalone kryteria.

Nie trać więcej czasu!

Podpowiemy ci jakie rozwiązania dobrać abyś docierał do odpowiednich osób decyzyjnych.

Chcę się skonsultować