Bazy konsumenckie (B2C) a biznesowe (B2B). Najważniejsze podobieństwa i różnice

relacje biznesowe

Bazy danych są podstawą do prowadzenia działań marketingowych zarówno w sektorze B2C, jak i B2B. Zapewniają nie tylko dostęp do szeregu cennych informacji na temat potencjalnych klientów czy kontrahentów, ale również dają możliwość sprawnej filtracji, analizy i targetowania, co ma istotny wpływ na osiąganie celów biznesowych.

Bazy konsumenckie B2C

B2C, czyli business-to-consumer, odnosi się do relacji między przedsiębiorcami a klientami indywidualnymi. Bazy konsumenckie B2C to źródło kontaktu do grupy docelowej, czyli twoich potencjalnych klientów. Pozwalają na gromadzenie różnorodnych informacji – przede wszystkim danych personalnych (numerów telefonów czy adresów e-mail), ale również demograficznych, dotyczących ich preferencji zakupowych, potrzeb, zainteresowań, przyzwyczajeń itp. Bazy B2C to obecnie podstawa targetowania w kampaniach e-mailingowych, a także poza przestrzenią internetu – w telemarketingu, sms marketingu czy nawet tradycyjnych wysyłkach pocztowych.

Bazy biznesowe B2B

B2B, czyli business-to-business, to określenie odnoszące się do relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami. Z oczywistych względów specyfika tych baz jest nieco inna niż B2C. Ta kategoria ma duże znaczenie praktycznie dla każdej firmy, nawet jeśli docelowo zajmuje się sprzedażą lub świadczeniem usług klientom indywidualnym. Jednak w przypadku B2C nie chodzi już wyłącznie o sprzedaż produktów czy usług, lecz o również o wszelkie relacje, jakie wiążą przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach współpracy.

Bazy danych B2B i B2C – co je łączy, a co dzieli

B2B i B2C to dwa modele, które dzielą zasadnicze różnice zarówno w specyfice komunikacji, jak i realizacji transakcji czy przebiegu współpracy. Bazy danych konsumenckich skupiają się na takich informacjach o klientach indywidualnych jak m.in. preferencje zakupowe, wykształcenie, zamożność, zainteresowania itd. Z kolei w przypadku baz biznesowych B2B znaczenie ma wiedza na temat konkretnej branży działania, liczby pracowników, formy prawnej, kapitału zakładowego czy krajów, w który dany podmiot działa.

Oczywiście każda wartościowa baza, zarówno B2B, jak i B2C, musi być zgodna z wymogami RODO oraz podlegać stałej aktualizacji.

Nie trać więcej czasu!

Podpowiemy ci jakie rozwiązania dobrać abyś docierał do odpowiednich osób decyzyjnych.

Chcę się skonsultować