Bazy firm a geomarketing. Jak je efektywnie wykorzystać?

geomarketing

Geomarketing, czyli marketing terytorialny, polega na zarządzaniu danymi przy pomocy Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w celu prowadzenia przestrzennych analiz biznesowych. Celem tych działań jest m.in. analizowanie informacji o klientach i konkurencji, potencjale rynku, a także własnych produktach, punktach sprzedaży czy usług w kontekście przestrzeni geograficznej. Kluczowym narzędziem wykorzystywanym w geomarketingu są bazy danych.

Specyfika baz danych w geomarketingu

Podstawą działań w zakresie geomarketingu są bazy danych zawierające interesujące nas informacje, np. na temat demografii czy rodzajów placówek działających w wyznaczonym obszarze geograficznym. Oprócz tego mogą one zawierać dane o sieci drogowej czy natężeniu ruchu.

Tego rodzaju dane umożliwiają stworzenie wizualnej reprezentacji w formie graficznej, np. w postaci map czy diagramów. To pozwala jeszcze lepiej rozeznać się w sytuacji panującej na danym obszarze terytorialnym.

Bazy danych przygotowywane z myślą o analizie geomarketingowej zapewniane są przez Panoramę Firm.

Wykorzystaj potencjał bazy danych i docieraj do klientów!

Cel działań z zakresu geomarketingu

Zarządzania danymi za pomocą GIS pozwala na analizy biznesowe, których głównym celem jest wspomaganie decyzji związanych z marketingiem, sprzedażą czy obsługą klienta. Wykorzystanie danych w kontekście przestrzeni geograficznej ułatwia planowanie mediów, badanie potencjału rynku, planowanie lokalizacji nowych placówek firmy, budowę obszarów sprzedaży oraz pozwala na analizę zasięgu usług. Jest to również najlepszy sposób na wyznaczenie tzw. white-spots sieci dystrybucji – poprzez porównanie zasięgu sieci własnej z siecią konkurencji.

Wiedza i narzędzia z dziedziny marketingu są przydatne podczas modelowania optymalnej lokalizacji. Działania z tego zakresu są ważne przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów czy otwierania oddziałów firmy w konkurencyjnym środowisku. W takich przypadkach bardzo ważne jest dobranie optymalnej lokalizacji, przy uwzględnieniu danych dotyczących rozkładu ludność, połączeń komunikacyjnych, sąsiedztwa konkurencji itd.

Geomarketing pozwala też na profilowanie własnych działań marketingowych w zależności od lokalnego zapotrzebowania.

Wykorzystaj potencjał bazy danych i docieraj do klientów!

Nie trać więcej czasu!

Podpowiemy ci jakie rozwiązania dobrać abyś docierał do odpowiednich osób decyzyjnych.

Chcę się skonsultować