Udostępnianie bazy danych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadziliśmy różne sposoby udostępniania rekordów z bazy danych Panorama Firm. Są one wybierane w zależności od potrzeb.

Najczęściej wykorzystywane formy udostępniania bazy danych to:

  • Udostępnienie jednokrotne

Licencja na jednokrotne udostępnienie bazy danych jest to licencja pozwalająca na przeprowadzenie jednorazowej kampanii marketingowej w okresie do 90 dni trwania akcji.

Oznacza to w przypadku adresów pocztowych/emailowych/faksów – jednorazową wysyłkę. Przy akcji telemarketingowej jednokrotne wykorzystanie oznacza jeden skuteczny kontakt, aż do uzyskania informacji TAK/NIE na temat danego produktu lub usługi.

  • Udostępnienie wielokrotne

Licencja na wielokrotne udostepnienie bazy danych (na okres 365 dni) jest licencją pozwalająca na nielimitowaną ilość kontaktów/akcji marketingowych w obrębie danego zbioru bazy danych w okresie 1 roku.

  • Licencja

Przedmiotem licencji jest świadczenie przez Panorama Firm Sp. z o.o. w sposób ciągły i powtarzalny, usług licencyjnych związanych z opracowywaniem, uaktualnianiem i dostarczaniem rekordów i kontentu z bazy danych Panorama Firm.

W skład usług licencyjnych oferowanych przez Panorama Firm wchodzą następujące elementy:

  • Przygotowanie i przesłanie do klienta bazy danych Panorama Firm lub jej części (wybranej zgodnie z kryteriami ustalonymi z klientem).
  • Okresowa aktualizacja przesłanej do klienta bazy. Poprzez aktualizację rozumiemy:Weryfikacje statusu (aktywna, nieaktywna) i danych dla wcześniej przesłanych firm
  • Dostarczanie nowych rekordów pozyskanych przez Panorama Firm (spełniających wcześniej ustalone z klientem kryteria)

Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.